HotelsLine Blog Alternative Tourism
image

Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου

Ξενοδοχεία και δωμάτια στο Βόλο

Accommodation suggestions

ALEXANDROS HOTEL

If your destination is Volos, Hotel ALEXANDROS is the ideal choice for you, your family or colleague...

ARGO MYTHOS RESORT

At the exit of Pagasitikos, the picturesque port of Geroplina at the location "Mylos" of Agia Kyriak...

VILLA AMANTI

Pelion villas are wonderful examples of traditional architecture, usually old mansions of the past a...

Magnesia
Στις αίθουσες του Μουσείου Βόλου εκτίθενται:

  • Ευρήματα των ανασκαφών της τελευταίας δεκαετίας (αίθουσα 1), που έχουν σκοπό να ενημερώσουν για την πρόσφατη ανασκαφική έρευνα της Εφορείας στο Νομό Μαγνησίας (Ν. ΙωνΙα, Πετρομαγούλα, Βελεστίνο, Αλμυρό) και στο Νομό Καρδίτσας (Πρόδρομο, ΚαλλΙθηρο, Κέδρο)
  • Επιτύμβιες στήλες της αρχαίας Δημητριάδας και αντιπροσωπευτικά ευρήματα της εποχής τουΧαλκού και του Σιδήρου (2η χιλ. -1η χιλ. π.Χ.) (αίθουσα 2). Οι επιτύμβιες στήλες της Δημητριάδας αποτελούν μοναδικά έργα της ζωγραφικής τέχνης των Ελληνιστικών χρόνων (30ς αι π.Χ.) και διακρίνονται για την καλλιτεχνική ποιότητα και την εξαιρετική απόδοση του ζωγραφικού θέματος. Τα ευρήματα της εποχής του Χαλκού ανήκουν στην Μυκηναϊκή περίοδο και είναι τα περισσότερα αγγεία διακοσμημένα με σπείρες, απλές καμπύλες, επάλληλες γωνίες. Τα ευρήματα της εποχής του Σιδήρου είναι επίσης αγγεία όπως κρατήρες, οινοχόες, σκύφοι με αυστηρό σχήμα και διακόσμηση με γραμμές, κύκλους, ημικύκλια, σταυρούς, μαιάνδρους
  • Ευρήματα του Νεολιθικού πολιτισμού (δη χιλ. . 3η χιλ. π.Χ.) (αίθουσα 3), που προέρχονται από ανασκαφές σε προϊστορικές θέσεις της Θεσσαλίας, Διμήνι, Σέσκλο, οτζάκι μαγούλα, Τζάνη μαγούλα, Τσαγγλί, Πρόδρομο, είναι ενταγμένα στους κύριους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως παραγωγή τροφής, υλικά δομής και οργάνωσης του χώρου, εργαλεία, σκεύη, ειδώλια, κοσμήματα. Ενδεικτική παρουσίαση υλικού Παλαιολιθικής και Μεσολιθικής εποχής πριν την 8η χιλ. και αντιπροσωπευτικών δειγμάτων Θεσσαλικής Πλαστικής Αρχαϊκών και Κλασικών χρόνων (6ος - 5ος αι π.Χ.) με τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά της γίνεται στον προθάλαμο της αίθουσας 3
  • Επιτύμβιες στήλες της αρχαίας Δημητριάδας (βλ. αίθουσα 2) και αντιπροσωπευτικά ευρήματα και γλυπτά Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρόνων (3ος αιώνας π.Χ. - 4ος αιώνας μ.Χ.) (αίθουσα 4). Τα περισσότερα είναι αγγεία γυάλινα και πήλινα: ληκύθια, φιάλες κύλικες, σκύφοι με ερυθρόμορφες και μελανόμορφες παραστάσεις. Ακόμα τερρακόπες και κοσμήματα από χρυσό με θαυμάσια έμπνευση και εξαιρετική τεχνική. Δύο μικρές συλλογές αρχαίων νομισμάτων από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, που βρέθηκαν στην Θεσσαλία, φανερώνουν την επικοινωνία που υπήρχε με τον Θεσσαλικό χώρο
  • Τάφοι και ταφικά ευρήματα (2η χιλ. - 30ς αι. π.Χ.) (αίθουσα 5-6), των οποίων η σχεδιαστική απόδοση και η αναπαρόστασή τους με τα αγγεία, τα κοσμήματα και τα όπλα ενταγμένα στο ταφικό τους περιβόλλον, έχουν σκοπόνα τονίσουν την λειτουργικότητό τους σαν αναθήματα - αφιερώματα και να επισημάνουν την κοινωνική τους σημασία.

 

Accommodation
For your stay in Trikeri, you can book a room in one of the hotels and Bed & Breakfast inns.
In Pelion, as well as in many other areas of hotels and rooms to let, there are hotels and accommodations of various categories and types (rooms to let, residences, Bed & Breakfast inns, studios, hostels, guesthouses and furnished apartments) that can satisfy every visitor's demands and needs for a pleasant and enjoyable stay.
You will find wonderful hotels, rooms and apartments to let of all categories and price ranges.
You can find a list of special offers for low cost holidays, as well as Routes, in the list of lodgings in the area and the accommodation offers and deals.


Access
You can access Magnesia by car through the road network.
The best way to explore the area is to have your own car and is worth to visit places that are not accesible by the local public transport and tours.
Moving around within Magnesia is made possible by using the bus from Magnesia, with regular routes between areas.

For your convenience, you can use the route map on the field “Access, Useful information, Transportation” with information about the mileage, the time you need and the route you will follow, selecting the points of interest.
See details for

Articles

Accommodation in Pelion

For your stay in Pelion, you can book a room in one of the hotels and Bed & Breakfast inns. In all regions of Pelion th...

Location articles: Pelion

Articles, tributes and reviews for the location with useful information and suggestions...Routes
Search location


From business to location
© Hotelsline 2022 All right reserved. Wildcard SSL