Σπήλαιο Κάψια Αναζήτηση
Σπήλαιο Κάψια Αρκαδίας

Σπήλαιο Κάψια Αρκαδίας

Είναι ένα από τα δέκα πιο αξιόλογα σπήλαια της χώρας μας. Ανακαλύφθηκε το 1887 από το Γάλλο αρχαιολό...

Καταβόθρες Κάψια Αρκαδίας

Καταβόθρες Κάψια Αρκαδίας

Οι καταβόθρες είναι ένα φυσικό γεωλογικό φαινόμενο (φυσικός σχηματισμός) το οποίο σχηματίζεται κυρίω...