Από την Καστέλλα... στο λόφο του Προφήτη Ηλία

Μία από τις πιο όμορφες και πιο αριστοκρατικές συνοικίες του Πειραιά είναι η Καστέλλα, που άλλοτε ήτ...