Ξουρίχτι Πηλίου

Το χωριό βρίσκεται σ' ένα πράσινο πλάτωμα, από εδώ αρχίζει το φαράγγι της Κούτρας, το βαθύτερο του Π...