Βασιλική Αγίου Αχιλλείου 10ος αι.

Ο ναός του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες κτίζεται στις τελευταίες δεκαετίες του 10ου αι. με έξοδα του...