Ιστορικό Μουσείο Αναζήτηση
Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου

Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου

Στο βορειοανατολικό τμήμα του Κορινθιακού βρίσκεται ο Κρισσαϊκός κόλπος και φυσικός του όρμος είναι ...

Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου, αίθουσες

Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου, αίθουσες

Το Γαλαξείδι είναι τόπος προικισμένος. Η μεγάλη ποικιλία και η γλυκύτητα του τοπίου, εκτός από τη φυ...

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Από το 1960 το Μουσείο στεγάζεται μόνιμα στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής στην οδό Σταδίου (πλατεία Κολ...

Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου

Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1953 από την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ε.Κ.Ι.Μ.) κα...