HotelsLine Blog Αρχαιολογικός τουρισμός
image

Ανάκτορο Κνωσού. Τι θα δείτε

Κύρια πορεία επισκεπτών

 1. Δυτική Αυλή
 2. "Κουλούρες"
 3. "Δυτικό Πρόπυλο"
 4. "Πομπικός Διάδρομος"
 5. "Νότια Οικία"
 6. "Νότια Προπύλαια"
 7. "Δυτικές Αποθήκες"
 8. "Αίθουσα του Θρόνου"
 9. "Τριμερές Ιερό"
 10. Κεντρική Αυλή
 11. Χώρος αντιγράφου "τοιχογραφίας
  του Πρίγκηπα με τα κρίνα"
 12. "Μεγάλο Κλιμακοστάσιο"
 13. "Ιερό των Διπλών Πελέκων"
 14. "Αίθουσα της Βασίλισσας"
 15. "Αίθουσα των Διπλών Πελέκων"
 16. "Εργαστήριο Λιθοξόου" και "Σχολείο"
 17. "Αποθήκη Γιαγαντιαίων Πίθων"
 18. "Διάδρομος Ζατρικίου"
 19. "Βόρεια Είσοδος"
 20. "Τελωνείο"
 21. Βόρεια Δεξαμενή Καθαρμών"
 22. "Θέατρο"


Δυτική αυλή, Δυτική πρόσοψη 1

Η αυλή διασχίζεται από τους λεγόμενους "Πομπικούς Δρόμους", που εξέχουν από το υπόλοιπο πλακόστρωτο και διασταυρώνονται μεταξύ τους. Κατά μία άποψη από αυτούς παρήλαυναν πομπές κατά τη διάρκεια των τελετών.
Κατά μήκος της αυλής υψώνεται η δυτική πρόσοψη του ανακτόρου. Η πρόσοψη είναι κατασκευασμένη με ογκόλιθους από γυψόλιθο ("ορθοστάτες") και στο κάτω μέρος υπάρχει ένα πεζούλι. Η πρόσοψη σχηματίζει εσοχές και εξοχές που αντιστοιχούν σε ανάλογη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου.
Εμπρός στη δυτική πρόσοψη διακρίνονται δύο βάσεις που θεωρήθηκε ότι ανήκουν σε κτιστούς βωμούς. Κάτω από τη δυτική αυλή έχουν βρεθεί τα λείψανα της κατοίκησης της Νεολιθικής (6700-3200 π.Χ.) και της Προανακτορικής εποχής (3200-1900 π.Χ.).


Κουλούρες 2

Στη δυτική αυλή κατασκευάστηκαν την Παλαιοανακτορική περίοδο (1900-1700 π.Χ.), τρεις μεγάλοι κυκλικοί λάκκοι με κτιστά τοιχώματα, γνωστοί ως "Κουλούρες". Το όνομα έδωσαν οι εργάτες της ανασκαφής και το διατήρησε ο A. Evans.
Η χρήση των κυκλικών λάκκων είναι ασαφής. Εχουν ερμηνευθεί ως χώροι απορριμάτων είτε για όλα τα απορρίματα του ανακτόρου είτε μόνο για τα κατάλοιπα ιερών προσφορών. Υποστηρίχθηκε επίσης ότι χρησιμοποιούνταν ως χώροι αποθήκευσης σιτηρών.
Σε δύο από αυτές μπορεί κανείς να δει τα λείψανα οικιών της Προανακτορικής περιόδου (3200-1900 π.Χ.). Κατά τους Νεοανακτορικούς χρόνους (1700-1450 π.Χ.) οι "Κουλούρες" καλύφθηκαν και έπαψαν να χρησιμοποιούνται.


Δυτικό Πρόπυλο, Πομπικός διάδρομος 3-4
Μπροστά σας βρίσκεται το "Δυτικό Πρόπυλο". Ηταν στεγασμένος χώρος ανοικτός προς την αυλή, με ένα κίονα από τον οποίο σώζεταο μέρος της βάσης από γυψόλιθο. Ο ανατολικός τοίχος ήταν διακοσμημένος με μία τοιχογραφία ταυροκαθαψίων. Στο βάθος υπήρχε ένα μικρό "φυλάκιο εισόδου".
Από το "Πρόπυλο", που έκλεινε με δίφυλλη πόρτα, άρχιζε ο μακρύς "Διάδρομος της Πομπής". Ο διάδρομος ονομάστηκε έτσι από την τοιχογραφία που διακοσμούσετον ανατολικό τοι΄χο του και παρουσίαζε πομπή ανθρώπων που κρατούν δώρα και μουσικών. Το δάπεδο ήταν πολυτελές. Ο "Πομπικός Διάδρομος" σύμφωνα με τον Evans κατέληγε αρχικά στα "Νότια Προπύλαια" και στη συνέχεια στην κεντρική αυλή του ανακτόρου.


Νότια Οικία 5
Το νότιο τμήμα του ανακτόρου είναι πολύ κατεστραμμένο και η αποκατάστασή του είναι πολύ αβέβαιη. Ο Evans θεωρούσε πάντως ότι εδώ, στο νοτιοδυτοικό άκρο του, υπήρχε μία είσοδος στην οποία οδηγούσε μία μεγαλοπρεπής άνοδος με σκαλοπάτια και κιονοστοιχία δεξιά και αριστερά.
Κατεβαίνοντας αριστερά διακρίνεται η "Νότια Οικία". Εχει αποκατασταθεί και διακρίνονται οι τρεις όροφοί της. Στο σπίτι επαναλαμβάνονται αρκετά από τα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά στοιχεία που υπάρχουν στο ανάκτορο (δεξαμενή καθαρμών", δωμάτιο με πεσσούς, συχνή χρήση γυψόλιθου κ.ά. Γι' αυτό θεωρείται ότι θα πρέπει να ήταν κάποιο ξεχωριστό σπίτι της Νεοανακτορικής περιόδου (1700-1450 π.Χ.).


Νότια Προπύλαια 6
Τα "Νότια Προπύλαια" όπως τα βλέπουμε σήμαρα είνια αποτέλασμα της αποκατάστασης του A. Evans, ο οποίος τοποθέτησε εδώ τη γνωστή  τοιχογραφία του "ρυτοφόρου". Η τοιχογραφία αποικονίζει έναν άνδρα που κρατάει ένα αγγείο για σπονδές (ρυτό). Θεματικά συνδέεται με την "τοιχογραφία της πομπής" που κατά τον Evans κατέληγε εδώ, στα "Νότια Προπύλαια".
Τ πιθάρια που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά των Προπυλαίων ανήκουν στους Μετανακτορικούς χρόνους (1450-1100 π.Χ.) και δηλώνουν ότι ο χώρος αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη.


Δυτικές αποθήκες 7
Κοιτώντας κάτω φαίνεται η αρχή του διαδρόμου, με τον οποίο επικοινούν δεκαοκτώ μακρόστενες αποθήκες, εμβαδού 1300 τ.μ.
Στο δάπεδο των αποθηκών και του διαδρόμου υπάρχουν ενενήντα τρεις ορθογώνιες θήκες, οι λεγόμενες "κασέλες". Με βάση τα ευρήματα φαίνεται ότι χρησίμευαν για τη φύλαξη πολύτιμων σκευών και αγγείων. Στο διάδρομο υπήρχαν επίσης μεγαλύτερες θήκες, με επίχρησμα εσωτερικά, ίσως για την αποθήκευση υγρών.
Τα πιθάρια των "Δυτικών Αποθηκών" μαρτυρούν τον πλούτο του ανακτόρου. Βρέθηκαν περίπου 150 πιθάρια, αλλά υπάρχει χώρος για 400 τουλάχιστον. Το περιεχόμενό τους δεν είναι γνωστό, αλλά θα μπορούσε να είναι λάδι, κρασί, όσπρια κ.ά.
Σε διάφορα σημεία των αποθηκών ήρθαν στο φως πήλινες πινακίδες Γραμμικής Β' γραφής με οικονομικού περιεχομένου καταγραφές. Στο βόρειο άκρο του διαδρόμου αποκαλύφθηκε ένας μεγάλος αριθμός από παλιότερα σφραγίσματα από πηλό και πήλινες πινακίδες με κρητική ιερογλυφική γραφή.


Αίθουσα του Θρόνου 8
Βλέπετε τον προθάλαμο ενός συγκροτήματος δωματίων που ο Evans ονόμασε "Αίθουσα του Θρόνου". Η ονομασία οφείλεται στο λίθινο κάθισμα που βρέθηκε στο χώρο πίσω από τον προθάλαμο.
Στον προθάλαμο σώζονται λίθινοι πάγκοι, Ανάμεσά τους αποκαλύφθηκαν τα ίχνη μιας καμένης ξύλινης κατασκευής. Στο σημείο αυτό σήμερα έχει τοποθετηθεί ένα ξύλινο κάθισμα, αντίγραφο του λίθινου που υπάρχει στο διπλανό χώρο. Μετά τον προθάλαμο ακολουθεί ο κεντρικός χώρος. Δεξιά και αριστερά από το λίθινο κάθισμα υπάρχουν επίσης λίθινοι πάγκοι. Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν κομμάτια τοιχογραφιών που απεικόνιζαν φυτά και γρύπες, μυθικά δηλαδή ζώα με σώμα λιονταριού και κεφάλι πουλιού. Η αποκατάσταση της τοιχογραφίας βρίσκεται στο Μουσείο Ηρακλέιου. Ο Evans τοποθέτησε εδώ ένα αντίγραφό της.
Στο δάπεδο βρέθηκαν λίθινα αγγεία λαδιού που συνήθως συνδέονται με τελετουργίες. Επίσης η λίθινη λεκάνη που βλέπετε, βρέθηκε σε γειτονικό διάδρομο και τοποθετήθηκε εδώ. Στα αριστερά, ένα χαμηλό χώρισμα με κίονα δημιουργεί μικρό χώρο που μοιάζει με δεξαμενή, επειδή το δάπεδό του βρίσκεται σε βαθύτερο επόιπεδο. Ο A. Evans θεώρησε ότι χώροι με παρόμοια διαμόρφωση χρησιμοποιούνταν για τελετουργίες εξαγνισμού (καθαρμού) και γι' αυτό τους ονόμασε "δεξαμενές καθαρμών".
Η κεντρική αίθουσα επικοινωνεί στο βάθος με μια μικρή σειρά μικρών και σκοτεινών δωματίων που φωτίζονταν με λυχνάρια, όπως δείχνουν τα ευρήματα.
Η λειτουργία του συγκροτήματος είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Ο Evans πίστευε ότι οι χώροι χρησιμοποιούνταν για τελετουργίες στις οποίες πρωταγωνιστούσε ο βασιλιάς της Κνωσού με τη θρησκευτική του ιδιότητα. Αλλοι ερευνητές αποδίδουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία γυναικεία μορφή. Φαίνεται πάντως ότι δεν πρόκειται για μια "Αίθουσα Θρόνου" όπως συνήθως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα.


Κεντρική αυλή 10
Η κεντρική αυλή (διαστάσεων 50Χ25 μ. περίπου) είναι κοινό αρχιτεκτονικό στοιχείο όλων των μινωικών ανακτόρων. Με την αυλή επικοινωνούσαν οι διάφορες πτέρυγες.
Επίσης υπήρχαν προσβάσεις κατευθείαν από το εξωτερικό του ανακτόρου. τμήμα του πλακόστρωτου, που αρχικά κάλυπτε όλη την αυλή, σώζεται σήμερα στη βορειοδυτική  και νοτιοδυτική γωνία, ενώ κοντά στην "Αίθουσα του Θρόνου" διακρίνονται τμήματα της αποχέτευσης, που εξασφάλιζε την απομάκρυνση των νερών της βροχής.
Θεωρείται ότι στο χώρο θα πρέπει να γίνονταν συγκεντρώσεις και τελετές με κοινωνικό και θρησκευτικό περιεχόμενο.


Νότια είσοδος, διάδρομος με την τοιχογραφία του "Πρίγκηπα με τα κρίνα" 11
Το νότιο τμήμα και η νότια πρόσοψη του ανακτόρου είναι πολύ κατεστραμμένα. Σήμερα βλέπει κανείς μόνο θεμέλια και κλιμακωτά επίπεδα. Χαμηλά, μία πυργοειδής προεξοχή είναι ότι έχει απομείνει από τη νότια είσοδο του ανακτόρου. Ενας ανηφορικός διάδρομος οδηγούθσε προς την κεντρική αυλή.
Το τμήμα του διαδρόμου αυτού κοντά στην κεντρική αυλή είναι ανακατασκευασμένο. Ο A. Evans τοποθέτησε εδώ το αντίγραφο μιας ανάγλυφης τοιχογραφίας από την οποία βρέθηκαν μόνο λίγα κομμάτια. Διακρίνονταν μία μορφή που έφερε κοσμήματα, που είχαν το σχήμα κρίνων. Η αποκατάσταση που υπάρχει είναι αβέβαιη. Κατά την γνώμη του evans παρίστανε τον "ιερέα-βασιλιά".
Αλλοι μελετητές θεωρούν ότι πρόκειται για έναν πρίγκηπα, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι παριστάνεται μια γυναικεία μορφή.


Βόρεια είσοδος, Βόρεια αίθουσα με πεσσούς 19
Ενας υπαίθριος διάδρομος συνέδεε την κεντρική αυλή με τη βόρεια είσοδο. Είχε πλακόστρωτο δάπεδο με έντονη κλίση προς τα βόρεια.
Η διάβαση είναι στενή. Δεξιά και αριστερά δύο υπερυψωμένες στοές, που είναι γνωστές ως "Προμαχώνες".
Ο A. Evans αποκατέστησε τον "Προμαχώνα" της δυτικής πλευράς. Επίσης τοποθέτησε εκεί αντίγραφο μια συμπληρωμένης ανάγλυφης τοιχογραφίας ταύρου. η τοιχογραφία αποτελούσε ίσως τμήμα παράστασης από σκηνή κυνηγιού.
Η διάβαση καταλήγει σε μια μεγάλη αίθουσα με δέκα τετράγωνους πεσσούς και δύο κίονες. Οι πεσσοί και οι κίονες στήριζαν πιθανότατα άλλη μεγάλη αίθουσα στον όροφο.
Ο A. Evans υπέθεσε ότι λόγω της θέσης του προς την πλευρά της θάλασσας, στο χώρο αυτό θα έπρεπε να ελέγχονταν τα προϊόντα του θαλάσσιου εμπορίου που έφθαναν στο ανάκτορο. Γι' αυτό και το ονόμασε "Τελωνείο".


Βόρεια δεξαμενή καθαρμών 21
Το δωμάτιο αυτό μοιάζει με δεξαμενή. Το δάπεδό του βρίσκεται βαθύτερα από τον γύρω χώρο και κατέβαινε κανείς με μία σκάλα. Η "δεξαμενή" περιβαλλόταν από κίονες και είχε επένδυση με πλάκες από γυψόλιθο, που της έδιναν πολυτελή όψη. Στη σημερινή του μορφή ο χώρος έχει πλήρως αποκατασταθεί από τον Evans.
Χώροι με ανάλογη διαρρύθμιση έχουν βρεθεί και σε άλλα σημεία του ανακτόρου της Κνωσού, καθώς και σε άλλα ανάκτορα και σε σημαντικά μινωικά κτίρια της εποχής (1700-1450 π.Χ.). Δεν είναι γνωστό πως χρησιμοποιούνταν αυτοί οι χώροι. Οπως φαίνεται πάντως από την κατασκευή τους δεν γέμιζαν με νερό ούτε διέθεταν αποχέτευση. Ο A. Evans θεώρησε ότι χρησιμοποιούνταν για τελετουργίες εξαγνισμού (καθαρμού) και γι' αυτό ονόμασε τους χώρους αυτούς "δεξαμενές καθαρμών".
Ο Evans πίστευε επίσης ότι το ανάκτορο ήταν ένας χώρος ιερός. Γι' αυτό, κατά την άποψή του, η συγκεκριμένη "δεξαμενή καθαρμών" χρησίμευε για τον εξαγνισμό των επισκεπτών που έμπαιναν στο ανάκτορο από την γειτονική βόρεια είσοδο.


Δείτε ακόμη για την Κνωσό


Διαμονή
Για τη διαμονή σας στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές του νομού Ηρακλείου κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, μπορείτε να κλείσετε δωμάτιο σε κάποιο από τα ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Στην πόλη του Ηρακλείου, και σε πολλές περιοχές του νομού Ηρακλείου, υπάρχουν ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιπλωμένα διαμερίσματα και studios, διαφόρων κατηγοριών και τύπων, που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των επισκεπτών, για μια ευχάριστη και απολαυστική παραμονή.
Θα βρείτε υπέροχα ξενοδοχεία, ξενώνες και προσεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια, όλων των κατηγοριών και με ποικιλία τιμών.


Διασκέδαση
Για την διασκέδασή σας στο νομό Ηρακλείου και το Ηράκλειο Κρήτης, θα βρείτε αρκετές επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης (εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ, club κλπ.), με άριστη εξυπηρέτηση και ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, που θα δικαιώσουν την όποια επιλογή σας.
Ο νομός Ηρακλείου, διαθέτει δεκάδες χώρους εστίασης, παραδοσιακούς, λιτούς αλλά και πολυτελείς όπου μπορείτε να γευθείτε ότι φαγητό επιθυμείτε.


Πρόσβαση
Η πρόσβαση στον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού είναι εύκολη και γρήγορη μέσω του υπάρχοντος οδικού δικτύου.
Η μικρή απόσταση από την πόλη του Ηρακλείου και η τακτική συγκοινωνία κάνουν άνετη και χωρίς ταλαιπωρία, την επίσκεψή σας ακόμη και χωρίς δικό σας μεταφορικό μέσον.

Για την διευκόλυνσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χάρτη εύρεσης διαδρομών στο επόμενο πεδίο της σελίδας (Διαδρομές) με πληροφορίες για την χιλιομετρική απόσταση, το χρόνο που θα χρειαστείτε και τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε, επιλέγοντας τα σημεία που σας ενδιαφέρουν.


Χρήσιμα Άρθρα

Διαμονή στο Ηράκλειο Κρήτης

Για τη διαμονή σας στο νομό Ηρακλείου Κρήτης, μπορείτε να κλείσετε δωμάτιο σε κάποιο από τα ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δ...

Άρθρα περιοχής: Ηράκλειο (Νομός)

Αρθρα, αφιερώματα και παρουσιάσεις για την περιοχή με πολλές πληροφορίες, προτάσεις και χρήσιμα για να γνωρίσετε και να δείτε...

Διαδρομές
Από σημείο σε σημείο


Από επιχείρηση σε σημείο
� Hotelsline 2024 All right reserved. Wildcard SSL