Μονή Καλαμίου

Για λόγους οι οποίοι δεν έχουν γίνει γνωστοί, η Μονή Καλαμίου, είναι δύο Μονές σε μικρή απόσταση (200 μ. περίπου) η μία από την άλλη. Βρίσκονται 4 χλμ. ανατολικά του Ατσίχολου δίπλα στην όχθη του Λούσιου στη δυτική πλευρά και προς το τέλος του ομώνυμου φαραγγιού, αφιερωμένα στην Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, σε μια πολλή όμορφη τοποθεσία με εξαιρετική θέα στο φαράγγι, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική ομοιότητα με την Μονή Φιλοσόφου.

Η πρώτη (παλαιά) μovή, είvαι "σφηνωμένη" στο βράχο, μέσα σε ένα σπηλαιώδες άvοιγμα μήκoυς 50 περίπoυ μέτρωv και πλάτoυς σε ορισμένα σημεία, πoυ φτάvει στα 4,20 μέτρα, o oπoίoς ξεκιvάει από τηv κoίτη τoυ Λoύσιoυ. Μπροστά από την Μovή μέχρι και τηv κoίτη τoυ Λoύσιoυ, υπάρχει απότoμo έδαφoς με πλoύσια άγρια βλάστηση. Σε αντίθεση με την πρώτη, η δεύτερη είναι σε πολύ πιο ομαλό έδαφος, γεγονός που ίσως οφείλει και την δημιουργία της.

Η Παλιά Μονή κατά την άποψη διαφόρων ιστορικών λέγεται ότι ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα, όμως πολλές πηγές αναφέρουν ότι ήταν προσκύνημα από την εποχή των Παλαιολόγων που εγκαταλείφτηκε την εποχή της Β' Τουρκοκρατίας και ξανά κατοικήθηκε της εποχής της Ενετοκρατίας το 1685. Το καθολικό της βρίσκεται μέσα στον βράχο και περιβάλλεται από τείχος με πολεμίστρες και τα κελιά να είναι κτισμένα πίσω από το καθολικό σε σχήμα Γ.

Η ονομασία της, κατά πάσα πιθανότητα, προήλθε από τα πολλά καλάμια που έχει η περιοχή, καθώς και από τα τοπωνύμια "Καλάμι" και "Παvωκαλάματα" που υπάρχουν στην τοποθεσία αυτή.
Αλλο ένα στοιχείο σχετικό με το όνομα αλλά και με την Μονή, είναι η ύπαρξη ομώνυμης Μονής στο νομό Αργολίδας, η οποία ιδρύθηκε περί το 1600 μ.Χ. και είναι αφιερωμένη και αυτή στην Κοίμηση της Θεοτόκου.

Το Καθολικό της παλαιάς Μονής είναι αγιογραφημένο από τον Κρητικό ζωγράφο Πέτρο Πεδιώτη το 1705 με έξοδα του Αθανασίου Κουλόπουλου από την Καρύταινα, επί ηγουμένου Ιερομονάχου Παϊσίου Μάλεση. Η νέα Μονή αποτελεί την συνέχεια της παλιάς. Πότε ιδρύθηκε η νέα είναι άγνωστο. Στο Καθολικό αναγράφετε το έτος 1713. Έχει κι αυτή τοιχογραφηθεί από τα αδέλφια, Πέτρο και Μιχαήλ «Πεδιώτες», με δαπάνη του άρχοντα της Καρύταινας Αθανάσιου Κουλά.

Το Καθολικό είναι τετρακιόνιος ναός με τρούλλο σε σχήμα εγγεγραμμένου σταυρού. Δυστυχώς, ελάχιστες Οι γραπτές μαρτυρίες για την ιστορικότητα της Μονής είναι ελάχιστες με την χρονολόγηση να ξεκινάει από το 1763. Είναι πάντως γνωστό πως στη μεγάλη της ακμή, έφτασε να έχει 70 μοναχούς.

Η Μονή, όπως και τα υπόλοιπα Αρκαδικά Μοναστήρια, πρόσφερε πολλές υπηρεσίες στον Αγώνα του '21 και για το λόγο αυτό, ο Ιμπραήμ την πυρπόλησε το 1826. Λίγο αργότερα το 1834, με Β.Δ. του Όθωνα διαλύεται επειδή είχε λιγότερους από 6 καλογήρους. Σήμερα η Μονή Καλαμίου είναι γυναικεία και ανήκει στη Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως.

Οδική πρόσβαση στη νέα Μονή υπάρχει από τον Ατσίχολο και από την Αρχαία Γόρτυνα (5 χιλ.) μέσω χωμάτινου δρόμου. Την Παλιά Μονή μπορείτε να επισκεφθείτε από ένα μονοπάτι που ξεκινάει πίσω από την Νέα Μονή. Τα πέτρινα σκαλοπάτια οδηγούν στο καθολικό του παλαιού μοναστηριού.

Τηλ. νέας Μονής Καλαμίου: 27950.81.520