HotelsLine Blog Θρησκευτικός τουρισμός
image

Ιερές Μονές Αγίου Ορους

Διοίκηση
Η διοίκηση του Αγίου Όρους σε όλη την ιστορική του πορεία, από τότε δηλαδή που επίσημα οργανώθηκε σε αυτό ο μοναχικός βίος, με την έκδοση του Τυπικού του βυζαντινού αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή το 972 μέχρι και σήμερα ακόμη, εξακολουθεί να διέπεται από ένα ιδιόμορφο πολιτικό και εκκλησιαστικό καθεστώς.
Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά μέσα από τα αυτοκρατορικά χρυσόβουλα (διατάγματα) και "Τυπικά", τα Πατριαρχικά σιγίλλια (έγγραφα), τα σουλτανικά φιρμάνια, τους "Γενικούς Κανονισμούς" του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τη μεταγενέστερη νομοθεσία.
Σήμερα, ύστερα από τη Συνθήκη των Σεβρών της 10ης Αυγούστου 1920, που επικυρώθηκε με τη συνθήκη της Λωζάνης της 24ης Ιουλίου 1923, το Αγιο Όρος υπάγεται στην κυριαρχία της Ελλάδος και διοικείται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ρητά.


Καρυές
Ο οικισμός των Καρυών αποτελεί την πρωτεύουσα του Αγίου Ορους από τον 10ο αιώνα. Εδώ έχει την έδρα της η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Ορους και η Ιερά Επιστασία, όπως επίσης και αντιπροσωπείες των είκοσι Μονών.
Στις Καρυές βρίσκεται ο πολιτικός διοικητής ενώ είναι εκατεστημένες και διάφορες υπηρεσίες όπως: αστυνομική διοίκηση, ΕΛΤΑ, Κοινοτικό ιατρείο και ΟΤΕ. Ακόμη στην περιοχή των Καρυών εδρεύει και η εκκλησιαστική σχολή Αθωνιάδα.
Όλα τα κτίσματα που υπάρχουν στις Καρυές ανήκουν στις είκοσι μονές. Ανάμεσα σε αυτά είναι πολλά κελλιά και οι Αντιπροσωπείες (κονάκια), των δεκαεννέα από τις είκοσι μονές. Δεν έχει κονάκι η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου λόγω της ελάχιστης απόστασης από εδώ.

ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
Δείτε περισσότερα για την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας (963)
Δείτε περισσότερα για την Ιερά Μονή Βατοπεδίου Ιερά Μονή Βατοπεδίου (972)
Δείτε περισσότερα για την Ιερά Μονή Ιβήρων Ιερά Μονή Ιβήρων (976)
Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου ή Χελανδαρίου (1197, Σερβική)
Δείτε περισσότερα για την Ιερά Μονή Διονυσίου Ιερά Μονή Διονυσίου (1375)
Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου (12ος αιώνας)
Ιερά Μονή Παντοκράτορος (1363)
Δείτε περισσότερα για την Ιερά Μονή Ξηροποτάμου Ιερά Μονή Ξηροποτάμου (11ος αιώνας)
Ιερά Μονή Ζωγράφου (1270, Βουλγαρική)
Ιερά Μονή Δοχειαρίου (11ος αιώνας)
Ιερά Μονή Καρακάλλου (1070)
Ιερά Μονή Φιλοθέου (992)
Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας (ή Σιμωνόπετρα) (1363)
Ιερά Μονή Αγίου Παύλου (11ος αιώνας)
Ιερά Μονή Σταυρονικήτα (1542)
Ιερά Μονή Ξενοφώντος (1070)
Ιερά Μονή Γρηγορίου (14ος αιώνας)
Ιερά Μονή Εσφιγμένου (11ος αιώνας)
Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος (ή Ρωσικό)
Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου ή Κασταμονίτου (1086)

 

Το σημαντικότερο κτίσμα των Καρυών είναι ο αρχαιότερος ναός του Αγίου Όρους, ο ναός του Πρωτάτου που ονομάστηκε έτσι διότι αποτελεί την έδρα του Πρωτεπιστάτη (Πρώτου) και είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι τρίκλιτη βασιλική χωρίς τρούλλο με μετέπειτα προσθήκη εγκάρσιου κλίτους.
Το κτίσμα δέχθηκε αρκετές επεμβάσεις για την συντήρησή του μέχρι την τελευταία ανακαίνησή του. Προσωπικότητες όπως ο μάγιστρος Λέοντας (αδελφός του Νικηφόρου Φωκά) και ο Ιωάννης Ίβηρας προσέφεραν πολλά και κόσμησαν με κειμήλια το Πρωτάτο.

Ο ναός του Πρωτάτου, μετά από την πυρκαγιά του 1290 αγιογραφήθηκε από τον πρωτομάστορα της Μακεδονικής σχολής Μανουήλ Πανσέληνο στις αρχές του 14ου αιώνα, με τοιχογραφίες
που διατάσσονταιι σε τέσσερις επάλληλες ζώνες. Στην ανώτερη και κατώτερη ζώνη παριστάνονται ολόσωμες μορφές προπατόρων, προφητών και στρατιωτικών αγίων. Στις δύο ενδιάμεσες και πλατύτερες ζώνες απεικονίζονται, ευαγγελικές σκηνές και σκηνές από το βίο της Θεοτόκου. Μεταξύ αυτών των σκηνών παρεμβάλλονται οι Ευαγγελιστές.
Τοιχογραφημένες εικόνες της Ένθρονης Θεοτόκου και του Ένθρονου Χριστού κοσμούν τα δύο μεγάλα προσκυνητάρια μπροστά από το ιερό. Στο ιερό βήμα παριστάνονται κυρίως αγιορείτες άγιοι.

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας έγιναν κάποια συμπληρωματικά έργα. Το 1781 ανεγέρθηκε το κωδωνοστάσιο πάνω σε παλαιότερα θεμέλια. Με την πάροδο των χρόνων το κτίσμα άρχισε να εμφανίζει επικίνδυνες φθορές που υποχρέωναν την ανακαίνισή του. Το έργο αυτό ξεκίνησε το 1955, γεγονός που διέσωσε τις περίφημες τοιχογραφίες του ναού.

Γνωστά κειμήλια της Ορθοδοξίας που κοσμούν το Πρωτάτο είναι η εικόνα της Θεοτόκου "Αξιον Εστίν" και του Χριστού "Αντιφωνητού".

Η πλούσια βιβλιοθήκη της Ιεράς Κοινότητος συμπεριλαμβάνει 117 χειρόγραφους κώδικες, από τους οποίους οι 47 είναι περγαμηνοί, και μεγάλο αριθμό εντύπων βιβλίων.

Στο αρχειοφυλάκιο του Πρωτάτου φυλάσσεται το πρώτο Τυπικό του Αγίου Όρους, ο λεγόμενος «Τράγος» (972), με το οποίο εισάγεται επίσημα το κοινοβιακό σύστημα στο Αγιο Όρος και το οποίο διασώζει την ιδιόχειρη υπογραφή του αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή.

Εκτός από το ναό του Πρωτάτου, στις Καρυές βρίσκονται το κελλί του Ραβδούχου με τοιχογραφίες του 12ου αιώνα, καθώς επίσης και το μεταβυζαντινό κελλί του Διονυσίου εκ Φουρνά. Γνωστή είναι επίσης και η Σκήτη του Αγίου Ανδρέα, όπου βρίσκεται ο μεγαλοπρεπής ναός του, ο μεγαλύτερος των Βαλκανίων κατά το 19ο αιώνα.


Η αγορά και τα εργαστήρια
Σημαντική θέση στη ζωή των Καρυών αποτελεί η αγορά και τα εργαστήριά της. Η αγορά των Καρυών αποκαλούνταν "το Παρίσι της Χαλκιδικής", με σπουδαία κίνηση από τον 10ο αιώνα. Η κίνηση αρκετές φορές αναστάτωνε τον ιερό τόπο και το ζήτημα για την επίλυσή του απαιτούσε την παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Επί τουρκοκρατίας υπάρχουν μαρτυρίες για τη διακίνηση πολλών αγαθών. Ο 19ος αιώνας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η κυρίαρχη εποχή ανάπτυξης και διατήρησης καταστημάτων και χώρων εμπορίας ποικίλων προϊόντων τόσο από τους μοναχούς όσο και από τους λαϊκούς. Με την πάροδο των ετών η παραδοσιακή υπαίθρια εβδομαδιαία αγορά και η ετήσια εμποροπανήγυρη του δεκαπενταυγούστου ξέφτησαν και έσβησαν.

Δάφνη
Η Δάφνη αποτελεί το δυτικό επίνειο του Αγίου Όρους. Είναι το σημείο που θα κατευθυνθούν οι προσκυνητές που θέλουν να επισκευθούν τα Μοναστήρια της Δυτικής, Κεντρικής και Νότιας πλευράς.

Μέχρι το 1044 υπήρχε εκεί η Μονή Δοχειαρίου η οποία ερημώθηκε από πειρατικές επιδρομές, οπότε και μεταφέρθηκε στην σημερινή θέση.
Υπάρχουν λίγα ενοικιαζόμενα δωμάτια, Αστυνομικός Σταθμός, Τελωνείο, Λιμενικός Σταθμός, Ταχυδρομείο όπως και μερικά καταστήματα για την προμήθεια αγαθών πρώτης ανάγκης, βιβλία, εικόνες, κρασί Αγίου Όρους καθώς και μέλι.

Κατά την περίοδο του 19ου αιώνα που υπήρξε σημαντική κίνηση πλοίων από τη Ρωσία, κατασκευάστηκαν και τα περισσότερα κτίρια.
Η μεγαλύτερη έκταση της περιοχής ανήκει στην Μονή Ξηροποτάμου.

Δείτε ακόμη:

Διαμονή
Για τη διαμονή σας στις πόλεις αλλά και διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής, μπορείτε να κλείσετε δωμάτιο σε κάποιο από τα ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Στην Χαλκιδική κοντά στο Αγιον Ορος αλλά και σε πολλές περιοχές του νησιού, υπάρχουν ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιπλωμένα διαμερίσματα και studios, διαφόρων κατηγοριών και τύπων, που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των επισκεπτών, για μια ευχάριστη και απολαυστική παραμονή.
Θα βρείτε υπέροχα ξενοδοχεία, ξενώνες και προσεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια, όλων των κατηγοριών και με ποικιλία τιμών.


Διασκέδαση
Για την διασκέδασή σας στη Χαλκιδική, θα βρείτε αρκετές επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης (εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ, club κλπ.), με άριστη εξυπηρέτηση και ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, που θα δικαιώσουν την όποια επιλογή σας.
Η Χαλκιδική, διαθέτει δεκάδες χώρους εστίασης, παραδοσιακούς, λιτούς αλλά και πολυτελείς όπου μπορείτε να γευθείτε ότι φαγητό επιθυμείτε.


Πρόσβαση
Η πρόσβαση στις διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής, παραθαλάσσιους οικισμούς και χωριά, καθώς και επιλεγμένα καταλύματα, είναι γρήγορη και άνετη, όποιο σημείου του νησιού και αν είναι η αφετηρία σας, λόγω των μικρών αποστάσεων.
Δείτε αναλυτικά για   Πρόσβαση, Χρήσιμες πληροφορίες, Μετακινήσεις

Για την διευκόλυνσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χάρτη εύρεσης διαδρομών στο επόμενο πεδίο της σελίδας Διαδρομές με πληροφορίες για την χιλιομετρική απόσταση, το χρόνο που θα χρειαστείτε και τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε, επιλέγοντας τα σημεία που σας ενδιαφέρουν.


Άρθρα περιοχής: Αγιον Ορος

Αρθρα, αφιερώματα και παρουσιάσεις για την περιοχή με πολλές πληροφορίες, προτάσεις και χρήσιμα για να γνωρίσετε και να δείτε...

Διαδρομές
Από σημείο σε σημείο


Από επιχείρηση σε σημείο
� Hotelsline 2024 All right reserved. Wildcard SSL