Ελαφονήσι Κρήτης. Η πανίδα.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 103 είδη πουλιών, αλλά στην πραγματικότητα ο αριθμός ειδών θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος. Από αυτά φωλιάζουν στο βιότοπο ή στην γύρω περιοχή (μόνιμα ή ως καλοκαιρινοί επισκέπτες) και εξαρτώνται από αυτόν για την εύρεση τροφής. Τα υπόλοιπα παρατηρούνται κατά κύριο λόγο κατά την μετανάστευση. 21 είδη προστατεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και 16 αναφέρονται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας.

Η γεωγραφική θέση της περιοχής και οι τύποι των οικοτόπων της συντελούν στην ύπαρξη μεγάλων αριθμών από μεταναστευτικά πουλιά και θαλασσοπούλια. Κατά την περίοδο της ανοιξιάτικης μετανάστευσης, παρατηρούνται "κύματα" με πουλιά που συναντούνται στο ΝΔ άκρο της Κρήτης την πρώτη περιοχή όπου μπορούν να βρουν τροφή, μετά από χιλιάδες λιλιόμετρα ερήμου και θάλασσας.
Ζαρακτηριστικά είδη αυτής της περιόδου είναι: ο πορφυροτσικνιάς, το ορτύκι, ο μαχητής, ο σιγλίγουρος, το τρυγόνι, ο τσαλαπετεινός, ο στραβολαίμης, η σταρήθρα, η δενδροκελάδα, η κιτρινοσουσουράδα, ο σαχτοπετρόκλης, ο κοκκινοτσιροβάκος, ο συκοφάγος και ο τσιφτάς.

Κατά την αντίστοιχη περίοδο φθινοπωρινής μετανάστευσης, τα είδη είναι λιγότερα, αλλά ορισμένα περνούν σε αξιοπρόσεκτους αριθμούς, όπως ο μαυρολαίμης και ο δεντροφυλλοσκόπος, ενώ εμφανίζονται και σπάνια πουλιά όπως ο νανομυγοχάφτης.

Τον χειμώνα, στην άκρη της θάλασσας και στο νησί, συναντάμε τον θαλασσοσφυρικτή, την τουρλίδα και ορισμένες φορές τον χαλικοκυλιστή.

Στην περιοχή, μόνιμα είναι μεταξύ άλλων και ο θαλασσοκόρακας, το βραχοκιρκίνεζο, η πέρδικα, ο ασημόγλαρος, ο κατσουλιέρης, η σουσουράδα κσι ο μαυροτσιροβάκος.

Η θέση της περιοχής βοηθά να εμφανίζονται συχνά, σπάνια ή τυχαία, περαστικά πουλιά. Κάποια από τα έως τώρα καταγεγραμμένα είναι ο ερημοσφυρικτής, που έχει παρατηρηθεί να διαχειμάζει στην περιοχή, ο βουνοσφυρικτής και ο πρασινομέροπας. Εξίσου μεγάλη ποικιλότητα καταγράφουν και οι ειδικοί στην πανίδα των Ασπόνδυλων (μαλάκια, έντομα) με την παρουσία στενοενδημικών και υπολειμματικών ειδών, καθώς και ζωικών ειδών αφρικανικής προέλευσης, που συναντώνται μόνον εδώ σε ευρωπαϊκό έδαφος, όπως άλλωστε συμβαίνει και με είδη της χλωρίδας.

Στο νησί και στην απέραντη παραλία, υπάρχει ένα στενοενδη-μικό υποείδος σαύρας: Podacris erchardil elapho-nisil. Στην παραλία παρατηρούνται συχνό-τερα η σαύρα Lacerta trilineata polylepidota, σπανιότερα το φίδι Colymber gemonensis gemonensis, ο φροίνος Bufo viridis viridis, καθώς και ο προτευόμενος ποντικός των αγρών.