HotelsLine Blog Εναλλακτικός Τουρισμός
image

Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου

Δείτε ακόμη:

Πως θα πάτε
Διαδρομή:    Αθήνα - Αρχ.Μουσείο Βόλου Χάρτης διαδρομής. Η οδική διαδρομή από την Αθήνα στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου. Η χιλιομετρική απόσταση και ο χρόνος που θα χρειαστείτε
Διαδρομή:  Θεσσαλονίκη - Αρχ.Μουσείο Βόλου Χάρτης διαδρομής. Η οδική διαδρομή από την Θεσσαλονίκη στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου. Η χιλιομετρική απόσταση και ο χρόνος που θα χρειαστείτε

Πληροφορίες - Λειτουργία

Διεύθυνση: Αθανασάκη 1, Βόλος
Τηλ.: 24210.25.285

Ωράριο:
Τρίτη-Κυριακή: 08:30 - 15:00
Δευτέρα: κλειστά

Το αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου κτίσθηκε το 1909 με χρήματα που διέθεσε ο Αλέξης Αθανασάκης από την Πορταριά του Πηλίου. Είναι ένα από τα παλαιότερα Μουσεία της χώρας και μέχρι σήμερα παραμένει το κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλίας. Το κτήριο είναι νεοκλασικού ρυθμού και τα σχέδια εκπονήθηκαν από τους αρχιτέκτονες Ι. Π. Σκούταρη και Α. Αγγελίδη.

Παράλληλα με τα πλούσια και ποικίλα εκθέματα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βόλου παρουσιάζει ο τρόπος έκθεσης της αίθουσας των νεολιθικών αντικειμένων και της αίθουσας με τις αναπαραστάσεις των τάφων, που δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να έχει πιο άμεση επαφή με τα αρχαία και να κατανοεί με ευκολία τη λειτουργία τους.

Το Μουσείο συγκεντρώνει ευρήματα από τις ανασκαφικές έρευνες στη Θεσσαλία που άρχισαν στις αρχές του 20ου αιώνα και εργάστηκαν σ' αυτές οι αρχαιολόγοι Χρ. Τσούντας, Β.Στάης, Κ. Κουρουνιώτης, Α. Αρβανιτόπουλος, Ν. Βερδελής, Δ.Ρ. Θεοχάρης, Γ.Χ. Χουρμουζιάδης.
Ακόμα συμμετεΙχαν και ξένοι ερευνητές όπως ο A.J.B. WAGE, Μ. THOMSON, V. BEQUIGNON, FR. STAHLlN, νι. MIΙOJCIC.
Η οργάνωση της έκθεσης του Μουσείου οφείλεται στους Δ.Ρ. Θεοχάρη, Γ.Χ. Χουρμουζιάδη και στο επιστημονικό προσωπικό της ΙΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βόλου.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου εφαρμόζεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές του Δημοτικού σχολείου που έχει σαν θέμα: "Νεολιθικός πολιτισμός: Μια φορά κι΄ έναν καιρό στο Σέσκλο και στο Διμήνι".

Στις αίθουσες 3 και 5 στάθηκε καθοριστική η ανάγκη αλλαγής του τρόπου έκθεσης των αρχαίων αντικειμένων, ώστε αυτό να μην απευθύνονται μόνο σε ειδικούς, αλλά σ' ένα πλατύτερο κοινό παιδιών ή ηλικιωμένων. Ο συγκεκριμένος τρόπος παρουσίασης σκοπεύει να ενημερώσει τον επισκέπτη για τις σχέσεις του αρχαίου ευρήματος με τον χώρο του οποίου κάποτε ήταν στοιχείο. Στις αίθουσες αυτές τα εκτεθειμένα αντικείμενα αναβιώνουν, τοποθετημένα μέσα σε ένα πλαίσιο όπου δεν έχουν χάσει την ψυχή τους: το σιτάρι είναι μέσα στο πιθάρι, τα εργαλεία είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν, τα αφιερώματα είναι δίπλα στον νεκρό, για να τα χρησιμοποιήσει στον Κάτω Κόσμο. Έτσι υλοποιείται η άποψη ότι το Μουσείο δεν πρέπει να είναι μόνο Μουσείο της αρχαίας Τέχνης, αλλά και Μουσείο της Ιστορίας του Πολιτισμού και να συντελείται σ' αυτό μια ολοκληρωμένη σχέση ανάμεσα στον επισκέπτη και το αρχαίο αντικείμενο.

Προτάσεις Διαμονής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Στο κέντρο της Νέας Ιωνίας Βόλου, απέναντι από τον Ι. Ν. Ευαγγελίστριας, σας καλοσωρίζει το Ξενοδοχε...


Στις αίθουσες του Μουσείου Βόλου εκτίθενται:

  • Ευρήματα των ανασκαφών της τελευταίας δεκαετίας (αίθουσα 1), που έχουν σκοπό να ενημερώσουν για την πρόσφατη ανασκαφική έρευνα της Εφορείας στο Νομό Μαγνησίας (Ν. ΙωνΙα, Πετρομαγούλα, Βελεστίνο, Αλμυρό) και στο Νομό Καρδίτσας (Πρόδρομο, ΚαλλΙθηρο, Κέδρο)
  • Επιτύμβιες στήλες της αρχαίας Δημητριάδας και αντιπροσωπευτικά ευρήματα της εποχής τουΧαλκού και του Σιδήρου (2η χιλ. -1η χιλ. π.Χ.) (αίθουσα 2). Οι επιτύμβιες στήλες της Δημητριάδας αποτελούν μοναδικά έργα της ζωγραφικής τέχνης των Ελληνιστικών χρόνων (30ς αι π.Χ.) και διακρίνονται για την καλλιτεχνική ποιότητα και την εξαιρετική απόδοση του ζωγραφικού θέματος. Τα ευρήματα της εποχής του Χαλκού ανήκουν στην Μυκηναϊκή περίοδο και είναι τα περισσότερα αγγεία διακοσμημένα με σπείρες, απλές καμπύλες, επάλληλες γωνίες. Τα ευρήματα της εποχής του Σιδήρου είναι επίσης αγγεία όπως κρατήρες, οινοχόες, σκύφοι με αυστηρό σχήμα και διακόσμηση με γραμμές, κύκλους, ημικύκλια, σταυρούς, μαιάνδρους
  • Ευρήματα του Νεολιθικού πολιτισμού (δη χιλ. . 3η χιλ. π.Χ.) (αίθουσα 3), που προέρχονται από ανασκαφές σε προϊστορικές θέσεις της Θεσσαλίας, Διμήνι, Σέσκλο, οτζάκι μαγούλα, Τζάνη μαγούλα, Τσαγγλί, Πρόδρομο, είναι ενταγμένα στους κύριους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως παραγωγή τροφής, υλικά δομής και οργάνωσης του χώρου, εργαλεία, σκεύη, ειδώλια, κοσμήματα. Ενδεικτική παρουσίαση υλικού Παλαιολιθικής και Μεσολιθικής εποχής πριν την 8η χιλ. και αντιπροσωπευτικών δειγμάτων Θεσσαλικής Πλαστικής Αρχαϊκών και Κλασικών χρόνων (6ος - 5ος αι π.Χ.) με τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά της γίνεται στον προθάλαμο της αίθουσας 3
  • Επιτύμβιες στήλες της αρχαίας Δημητριάδας (βλ. αίθουσα 2) και αντιπροσωπευτικά ευρήματα και γλυπτά Ελληνιστικών και Ρωμαϊκών χρόνων (3ος αιώνας π.Χ. - 4ος αιώνας μ.Χ.) (αίθουσα 4). Τα περισσότερα είναι αγγεία γυάλινα και πήλινα: ληκύθια, φιάλες κύλικες, σκύφοι με ερυθρόμορφες και μελανόμορφες παραστάσεις. Ακόμα τερρακόπες και κοσμήματα από χρυσό με θαυμάσια έμπνευση και εξαιρετική τεχνική. Δύο μικρές συλλογές αρχαίων νομισμάτων από διάφορες πόλεις της Ελλάδας, που βρέθηκαν στην Θεσσαλία, φανερώνουν την επικοινωνία που υπήρχε με τον Θεσσαλικό χώρο
  • Τάφοι και ταφικά ευρήματα (2η χιλ. - 30ς αι. π.Χ.) (αίθουσα 5-6), των οποίων η σχεδιαστική απόδοση και η αναπαρόστασή τους με τα αγγεία, τα κοσμήματα και τα όπλα ενταγμένα στο ταφικό τους περιβόλλον, έχουν σκοπόνα τονίσουν την λειτουργικότητό τους σαν αναθήματα - αφιερώματα και να επισημάνουν την κοινωνική τους σημασία.

 

Διαμονή
Για τη διαμονή σας στο Βόλο και τη Νέα Ιωνία κοντά στα τσιπουράδικα, μπορείτε να κλείσετε δωμάτιο σε κάποιο από τα ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Στην πόλη του Βόλου, της Νέας Ιωνίας αλλά και σε πολλές περιοχές της Μαγνησίας και του Πηλίου, υπάρχουν ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιπλωμένα διαμερίσματα και studios, διαφόρων κατηγοριών και τύπων, που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των επισκεπτών, για μια ευχάριστη και απολαυστική παραμονή.
Θα βρείτε υπέροχα ξενοδοχεία, ξενώνες και προσεγμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια, όλων των κατηγοριών και με ποικιλία τιμών.
Λίστα με ξενοδοχεία και καταλύματα, καθώς και επιλογές με προσφορές για οικονομικές διακοπές, μπορείτε να δείτε στον κατάλογο με τα καταλύματα της περιοχής και στην σελίδα με τις προσφορές διαμονής και τα οικονομικά πακέτα διαμονής.Πρόσβαση
Η πρόσβαση στις διάφορες περιοχές της Μαγνησίας, το Πήλιο, τους οικισμούς, παραθαλάσσιους και ορεινούς, τα χωριά, καθώς και επιλεγμένα καταλύματα, είναι γρήγορη και άνετη, σε όποιο σημείο και αν είναι η αφετηρία σας.

Για την διευκόλυνσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χάρτη εύρεσης διαδρομών στο επόμενο πεδίο της σελίδας (Διαδρομές) με πληροφορίες για την χιλιομετρική απόσταση, το χρόνο που θα χρειαστείτε και τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε, επιλέγοντας τα σημεία που σας ενδιαφέρουν.
Δείτε αναλυτικά για   Πρόσβαση, Χρήσιμες πληροφορίες, ΜετακινήσειςΔιασκέδαση
Για την διασκέδασή σας στη Μαγνησία θα βρείτε αρκετές επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης (εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ, club κλπ.), με άριστη εξυπηρέτηση και ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών, που θα δικαιώσουν την όποια επιλογή σας.
Η Μαγνησία, διαθέτει δεκάδες χώρους εστίασης, παραδοσιακούς, λιτούς αλλά και πολυτελείς όπου μπορείτε να γευθείτε ότι φαγητό επιθυμείτε.


Χρήσιμα Άρθρα

Διαμονή στη Μαγνησία

Για τη διαμονή σας στις πόλεις αλλά και διάφορες περιοχές της Μαγνησίας, μπορείτε να κλείσετε δωμάτιο σε κάποιο από τα τ...

Μαγνησία: Πρόσβαση, Χρήσιμες πληροφορίες, Μετακινήσεις

Η πρόσβαση στη Μαγνησία είναι εύκολη και άνετη με τη χρήση αυτοκινήτου μέσω του υπάρχοντος οδικού δικτύου, όπως επίσης μ...

Άρθρα περιοχής: Μαγνησία

Αρθρα, αφιερώματα και παρουσιάσεις για την περιοχή με πολλές πληροφορίες, προτάσεις και χρήσιμα για να γνωρίσετε και να δείτε...

Διαδρομές
Από σημείο σε σημείο


Από επιχείρηση σε σημείο
� Hotelsline 2024 All right reserved. Wildcard SSL