Χάρτης
Ξουρίχτι Πηλίου Διαμονή στην περιοχή: Ξουρίχτι Πηλίου
Παραλία Λημνιώνας Πηλίου

Παραλία Λημνιώνας Πηλίου

Είναι η παραλία του Ξουριχτίου - είναι μια πανέμορφη φυσική και ήρεμη παραλία, που δεν έχει δεχτεί α...

Ξουρίχτι Πηλίου

Ξουρίχτι Πηλίου

Το χωριό βρίσκεται σ' ένα πράσινο πλάτωμα, από εδώ αρχίζει το φαράγγι της Κούτρας, το βαθύτερο του Π...