Τρίδενδρο ή Τρίδεντρο Ευρυτανίας

Μεταξύ των χωριών Αγραφα και Τροβάτο, είναι κτισμένο το χωριό Τρίδεντρο, στη δεξιά όχθη του ποταμού ...