ΑΛΚΙΘΕΑ

Το Αλκιθέα είναι μια μικρή τουριστική μονάδα, A΄ κατηγορίας (2 κλειδιών), αποτελούμενη από ενοικιαζό...