Χάρτης
Πορταριά Πηλίου Διαμονή στην περιοχή: Πορταριά Πηλίου
Στη ζωντανή Πορταριά

Στη ζωντανή Πορταριά

Τρεχούμενα νερά, επιβλητικά αρχοντικά, γραφικά σοκάκια και πηγές με κρυστάλλινα νερά, παλιές εκκλησι...

Πορταριά. Η κυρία επί της υποδοχής

Πορταριά. Η κυρία επί της υποδοχής

Υπήρξε το σημαντικότερο εμπορικό κέντρο των εικοσιτεσσάρων χωριών του Πηλίου. Το ξενοδοχείο "Θεοξένε...

Πηλιορείτικος Γάμος στην Πορταριά

Πηλιορείτικος Γάμος στην Πορταριά

Ο Πηλιορείτικος Γάμος αποτελείται από μια σειρά λαϊκών δρώμενων τα οποία έμμεσα προτείνουν και αναδε...

Βρύσες της Πορταριάς. Το μονοπάτι των Κενταύρων

Βρύσες της Πορταριάς. Το μονοπάτι των Κενταύρων

Λέγοντας Πήλιο στο νου έρχεται το απέραντο πράσινο και τα γάργαρα καθάρια νερά του. Η ζωοποιός αυτή ...