Χάρτης
Πλατύ Πρεσπών Φλώρινας Διαμονή στην περιοχή: Πλατύ Πρεσπών Φλώρινας