Παραλία Περίσσα Σαντορίνης

Η παραλία της Περίσσας βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού και αποτελεί μία εννιαία παραλί...