Χάρτης
Πάλαιρος Αιτωλοακαρνανίας Διαμονή στην περιοχή: Πάλαιρος Αιτωλοακαρνανίας