Χάρτης
Παλαιοχώρι Τρικάλων Διαμονή στην περιοχή: Παλαιοχώρι Τρικάλων