Νέο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας, Καρπενήσι

Το Μικρό Χωριό Ευρυτανίας όπως είναι ευρύτερα γνωστό, στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο χωριά, τ...