Μούρεσι Πηλίου

Το Μούρεσι, αραιοκατοικημένο και χωμένο μέσα στο πυκνό πράσινο, όμορφο και ιδιαίτερα προκομμένο χωρι...