Χάρτης
Δροσοπηγή Φλώρινας Διαμονή στην περιοχή: Δροσοπηγή Φλώρινας