Δημητσάνα η “Μπαρουταποθήκη”

Οι κάτοικοι της Δημητσάνας την ονομάζουν και "Μπαρουταποθήκη" γιατί στα χρόνια της Τουρκοκρατίας λει...