ΑΣΤΡΙ

Ο ξενώνας Αστρι βρίσκεται στην Κοιλάδα του Αχελώου στο χωριό Αστροχώρι του Νομού Άρτας.Το χωριό σε υ...