Χάρτης
Ανταρτικό Πρεσπών Φλώρινας Διαμονή στην περιοχή: Ανταρτικό Πρεσπών Φλώρινας