Ανήλιο Πηλίου

Χωριό - είσοδος στην περιοχή του πρώην Δήμου Μουρεσίου, για τον επισκέπτη που ακολουθεί τον ορεινό δ...